บ้านสำเร็จรูป,บ้านน็อคดาวน์ ระยอง, รีสอร์ท Modular House Thailand
We delivery for both domestics and export

บ้านสำเร็จรูป,บ้านน็อคดาวน์ ระยอง, รีสอร์ท Modular House Thailand  บ้านสำเร็จรูป,บ้านน็อคดาวน์ ระยอง, รีสอร์ท Modular House Thailand
เราขนส่งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

Welcome to CK House & Decor co.,Ltd

We manufacture the modular home by accuracy machine in our main factory to keep good quality product. Morever, We always research and develope to optimize our quality and delivery

เราผลิตบ้านและอาคารสำเร็จรูปโดยเน้นการผลิตด้วยเครื่องจักรในโรงงานเพื่อให้คงคุณภาพของชิ้นส่วนรวมถึงมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้การ ผลิตมีคุณภาพและขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Advantage of prefab home
ข้อดีของบ้านและอาคารสำเร็จรูป1 สัปดาห์
(1 week)


2 สัปดาห์
(2 week)


3-4 สัปดาห์
(3-4 week)

1. Short time construction
1. ใช้ระยะเวลาสั้นในการก่อสร้าง
- Just around 2 - 4 weeks for construction after start

- ใช้เวลาในการก่อสร้างค่อนข้างสั้นโดยเฉลี่ย ประมาณ 2 - 4 สัปดาห์หลังจากเริ่มสร้าง
2. Low cost
2. ต้นทุนต่ำ
- You can control your budget you expect.

- ควบคุมงบประมาณได้ง่ายและประหยัด
3. Flexible for repair and extend
3. ยืดหยุ่นในการต่อเติมและซ่อมแซม
- "Remove & Reinstall" structure provide you easy part replacement

- โครงสร้างถอด-ประกอบทำให้เปลี่ยนชิ้นส่วนง่าย
4. Easily transfer
4. ขนย้ายสะดวก
- We design the component that can minimize as a delivery package to transfer by truck or trailer - ชิ้นส่วนต่างๆถูกออกแบบให้มีขนาดเหมาะสม สำหรับการขนย้ายด้วยรถขนส่ง