เราผลิตโดยตรงจากโรงงานด้วยเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง

  
  

ออกแบบบ้านและการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 

ซีเคเฮาส์ มีโรงงานสำหรับผลิตชิ้นส่วนบ้านและอาคารโดยเริ่มต้นจากการผลิตชิ้นส่วนตกแต่งรถยนต์สำหรับจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศมานานกว่า 20 ปีทำให้เรามีศักยภาพในการออกแบบและผลิตอาคารหรือบ้านสำเร็จรูปเนื่องจากมีหลักการและเครื่องจักรในการผลิตคล้ายคลึงกันนอกจากนี้เรายังพยายามคิดค้นหาวิธีและวัสดุที่ทำให้คุณภาพสินค้าออกมามีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

วิสัยทัศน์

- เป็นที่ยอมรับในฐานะผู้ผลิตและออกแบบบ้านสำเร็จรูปที่สามารถจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศ

พันธกิจ 

1. มุ่งพัฒนาวัสดุและขั้นตอนการผลิตเพื่อคุณภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา

2. มุ่งพัฒนาวิธีการขนส่งบ้านสำหรับภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพที่สุด

 

 

CK HOUSE has the main factory to manufacture prefab home. We have experience from car accessoires manufacturing for around 20 years which has the similar process and machine. So, we have ability to serve you the prefab home with good quality. Besides, we always try to develope and research for quality improvement that satisfied our customer.

VISION

- To become the one of Prefab home manufacturers distributing for both domestics and overseas.

MISSION

1.  Always improve manufacturing process for continuous better quality.

2. Always optimize shipping process for both domestics and overseas.