บริษัท ซีเคเฮาส์แอนด์เดคคอร์ จำกัด
CK HOUSE & DECOR CO., LTD

89/11 หมู่1 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
89/11 Moo.1 T.Choengnoen, A.Muang, Rayong 21000, Thailand

 

Tel : +66(0)38-948301, +66(0)8477682277, +66(0)81-8119890
Fax : +66(0)38-948304
Email : ck.info@ckpart.com, CKHandd@gmail.com

 

 Facebook   :  www.facebook.com/CKHandd
 Line ID   :  CKHandd1